Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VOC zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VOC niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VOC garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VOC wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer VOC links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VOC worden aanbevolen. VOC aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VOC  niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

VOC behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOC of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

VOC gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie.

VOC behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd,

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Het statusoverzicht in InZicht is gemaakt op basis van bij VOC behaalde certificaten en/of diploma’s. Elders behaalde certificaten / diploma’s zijn hierin uitsluitend opgenomen, indien deze zijn geüpload via InZicht. Verlopen certificaten of al ingeplande cursussen zijn niet zichtbaar. Voor het vrijstellingenbeleid van FOCWA verwijzen wij je naar de site www.focwa.nl

VOC
Postbus 349
3430 AH Nieuwegein

Heb je een vraag of opmerking?

Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Wellicht wordt jouw vraag daar beantwoord. Staat je vraag daar niet, vul dan het contactformulier in.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Voc.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...