Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Wist jij dat het wettelijk verplicht is om de risico’s binnen je bedrijf te inventariseren en een plan van aanpak op te stellen om die risico’s te verminderen? Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat ongeveer 40% van alle bedrijven in de carrosseriebranche de veiligheid binnen het bedrijf niet op orde heeft. Volgens de Arbo wetgeving moet een bedrijf een actuele branche Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) hebben. Verder zijn bedrijven verplicht zich te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid op de werkplek, de zogeheten preventiemedewerkers.

Innovam VOC Schadeherstel voert twee RI&E-trajecten uit: de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie basis en de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie update.

Wat houdt een RI&E in?
Met behulp van de RI&E breng je in kaart welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er voor je werknemers zijn en wordt gekeken hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van schouder- en rugklachten, gehoorschade, of gezondheidsklachten door het werken met schadelijke stoffen. Werkgevers en werknemers werken zo samen aan een veilig en gezond bedrijfsklimaat. Heb je géén RI&E, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Wanneer is een RI&E BASIS-traject interessant voor jouw bedrijf?
Alle bedrijven in de schadeherstel- en carrosseriebranche zijn op basis van de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen. Kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers) hoeven de RI&E echter niet te laten toetsen door een externe deskundige. Voor bedrijven met 25 of meer werknemers is toetsing door een Arbodienst of een ISZW-geaccrediteerde deskundige wel noodzakelijk.

Hoe werkt het basis-traject?
Tijdens het traject wordt een (preventie)medewerker van je bedrijf door een specialist begeleid bij het opstellen van de RI&E volgens de wettelijke vereisten. De preventiemedewerker is een medewerker uit het eigen bedrijf. In een bedrijf tot en met 25 werknemers mag de werkgever deze taken zelf op zich nemen. Het takenpakket van de preventiemedewerker bestaat voor een belangrijk deel uit het inventariseren van risico's en het aanpakken van deze risico's. Daarnaast fungeert de preventiemedewerker als vraagbaak binnen het bedrijf over Arbo-gerelateerde zaken.

Als de risico’s helder in beeld zijn gebracht, wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen hoge, middelmatige en lage risico’s. Tevens wordt in dit plan van aanpak aangegeven in welke volgorde en binnen welke termijn maatregelen genomen dienen te worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Arbocatalogus die door de branche is opgesteld.

Na afloop van het RI&E basis-traject ontvangt jouw bedrijf:

  • Een RI&E-rapportage, waarin de risico’s helder in kaart zijn gebracht;
  • Een plan van aanpak met aanbevelingen voor mogelijke verbeterpunten;
  • Een tijdschema, met een prioritering op basis van de urgentie van de diverse risico’s;
  • Een erkend RI&E-certificaat, afgegeven door een onafhankelijke deskundige (alleen bij bedrijven met 25 of meer werknemers).

Wanneer is een RI&E UPDATE-traject interessant voor jouw bedrijf?
Zoals een APK bedoeld is om gevaarlijke situaties met onveilige auto’s te voorkomen, zo vergt ook je RI&E periodiek onderhoud. Zelfs wanneer in het verleden een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is opgesteld voor jouw bedrijf. Want misschien werk je inmiddels met andere gevaarlijke stoffen, die niet in de RI&E zijn vermeld. Of gebruik je nieuwe apparatuur, waarvan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s nog niet in kaart zijn gebracht. Daarom wordt geadviseerd om je RI&E om de 3 tot 5 jaar te laten updaten. Als bij controle door de Arbeidsinspectie blijkt dat je RI&E niet meer actueel is, kan dit tot forse boetes leiden.

Hoe werkt het update-traject?
Een deskundige onderzoekt samen met jouw (preventie)medewerker of je RI&E nog actueel is. Wordt er inmiddels gewerkt met andere stoffen of nieuwe apparatuur, dan wordt de RI&E daarop aangepast. Tevens wordt het plan van aanpak geactualiseerd en wordt aangegeven in welke volgorde en binnen welke termijn maatregelen genomen dienen te worden.

Daarnaast wordt door de deskundige advies gegeven over andere verbetermogelijkheden binnen je bedrijf. Daarbij kan gedacht worden aan het gebruik van nieuwe, geluidsarmere apparatuur die inmiddels op de markt is. Of advies over het gebruik van alternatieve producten, die minder schadelijk voor de gezondheid of minder milieubelastend zijn.

Na afloop van dit traject ontvangt je bedrijf:

  • Een geactualiseerde RI&E-rapportage;
  • Een  herzien plan van aanpak;
  • Een tijdschema, met een prioritering op basis van de urgentie van de risico’s;
  • Een erkend RI&E-certificaat, afgegeven door een onafhankelijke deskundige (alleen bij bedrijven met 25 of meer werknemers).

Meer informatie
Wil jij met Innovam VOC Schadeherstel een RI&E-traject doen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze afdeling Klantcontact via klantcontact@voc.nl of 0252-242322.


Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Voc.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...