De ontwikkeling van MBO 4 voor schadeherstel gaat eindelijk van start!

VOC gaat samen met Summa Automotive en Smart Mobility, NexTechnician, MAC, Truck Academy Eindhoven en Car Academy Eindhoven nieuwe opleidingen, keuzedelen en trainingen rondom duurzame en slimme mobiliteit ontwikkelen. Het gaat hierbij o.a. om de opzet van een MBO 4 opleiding Technisch Specialist Autoschade, met een keuzedeel Technisch Expert Elektrische Voertuigen (TEEV).


RIF Duurzame en Slimme Mobiliteit

Op initiatief van Summa Automotive en Smart Mobility worden in samenwerking met VOC, NexTechnician, MAC, Truck Academy Eindhoven en Car Academy Eindhoven nieuwe opleidingen, keuzedelen en trainingen rondom duurzame en slimme mobiliteit ontwikkeld. Het gaat hierbij om innovatie en vernieuwing van opleidingen bij schade (Topcentrum autoschadeherstel), personenwagens (Car Academy) en bedrijfswagens (Truck Academy). In dit samenwerkingsverband wordt gezorgd voor actueel onderwijs, voldoende én goed gekwalificeerd automotive personeel, voor nu én in de toekomst. VOC is hierin partner en wij ondersteunen dit initiatief ten zeerste!

De afgelopen vier jaar is gewerkt aan het RIF-project Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland.

Opleidingen, studenten en medewerkers van Summa College zijn ondergebracht in bedrijfsvakscholen, waar technisch hoogstaand, innovatief en praktijkgericht onderwijs wordt verzorgd.

In de automotive ondervinden bedrijven momenteel ernstige knelpunten door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat de sector stevig verandert, met name door de opkomst van elektrische voertuigen, innovatieve technologieën (ADAS) en nieuwe materialen. De (elektrische) auto's ontwikkelen zich razendsnel en de (technische) medewerkers moeten zien bij te blijven in kennis en vaardigheden.

Om hierin te voorzien, gaan we samen aan de slag met de volgende programmalijnen:

1. Innoveren van het bestaande onderwijs

  • We ontwikkelen de MBO niveau 4 opleiding Technisch Specialist Autoschade en het keuzedeel Technisch Expert Elektrische Voertuigen (TEEV).
  • Samen met het bedrijfsleven innoveren we bestaande opleidingen en ontwikkelen we nieuw basismodules en examens, o.a. gericht op duurzame en slimme mobiliteit voor de schadeherstel sector.
  • We piloten en toetsen ons materiaal continue bij en met het bedrijfsleven.
  • We werven studenten, zowel scholieren als zij-instromers, voor opleidingen en keuzevakken.

2. Professionaliseren van docenten

  • We professionaliseren docenten door het organiseren van trainingen en docentstages met het bedrijfsleven.

3. Leven lang ontwikkelen

  • De ontwikkelde opleidingen, modules en het keuzedeel worden vertaald naar trainingen en modules voor praktijkopleiders, (technische) medewerkers en zij-instromers in de sector.

4. Ontwikkelen en uitvoeren Learning Community en Practoraat

  • We organiseren kennisbijeenkomsten voor studenten, docenten en bedrijven.
  • We zetten een practoraat elektrische voertuigen op, waar onderzoek, kennisdeling en borging centraal staan.

Financiering

Om het project te kunnen financieren, wordt 1 februari 2022 door Summa Automotive en Smart Mobility in samenwerking met alle partners een aanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Hiervoor is cofinanciering nodig in natura en euro’s, vanuit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Om alles op tijd te regelen, moeten 17 januari 2022 alle deelnemers bekend zijn, dus dit is hét moment om aan te haken in de kennisontwikkeling van de toekomst. De toekomst is maakbaar; dat kunnen we alleen samen!

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Voc.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...